Възложител: Виста Ойл ЕООД

Проект: Офис сграда Виста Ойл, гр. Варна

Обхват на дейностите: Проектиране и изграждане на вътрешна и външна електроинсталация, пожароизвестяване, слаботокови системи, система за контрол на достъп и видеонаблюдение.

Година на завършване: 2011 г.

Основната дейност на Виста Ойл ЕООД е вътрешна търговия на едро и дребно с петролни продукти, смазочни материали и експлоатация на бензиностанции и газстанции, строителство и строителни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиции в областта на недвижимите имоти.

Комбинирайки дългогодишен опит с висококачествени материали и продукти, нашите специалисти изградиха цялостна пожароизвестителна и сигнално-озвучителна система. Разбирайки сложността на инсталацията и важността ѝ за сигурността на клиентите, ние поехме цялостната поддръжка на системите, след тяхното изграждане.

Системата за видеонаблюдение е комбинирано решение между продуктите на Bosch и Siemens, което само по себе си е доказателство за качество и висок стандарт.

Референции:

Специалистите на „Сис Билдинг Системс“ ЕООД доказаха че могат да работят под напрежение, с високо качество и стриктно спазване на поставените им изисквания

Виста Ойл