Възложител: СЕТ АД

Проект: Офис сграда СЕТ АД, гр. Русе

Обхват на дейностите: Изграждане на електроинсталация, пожароизвестителна система, сигнално-озвучителна система, СКС и осветителна инсталация.

Година на завършване: 2011 г.

СЕТ АД, гр. Русе е един от най-големите производители на печатни платки в Европа. С повече от един милион инвестиции през изминалата година, в индустриалната база в гр. Русе се произвежда електроника за високите технологии.
При строежа на новото ѝ крило, ние изградихме осветителна, озвучителна и структурно кабелна инсталация, пуснахме в експлоатация пожароизвестителна и охранителна система.