Възложител:  Мегатрон ЕАД

Проект: Търговско – oбслужващ комплекс за селскостопанска техника, гр. Монтана

Обхват на дейностите: Изграждане на електрически инсталации и пожароизвестяване

Година на завършване: 2016 г.

Мегатрон ЕАД е основана през 1998 г. и от тогава е официален представител на американската компания John Deere, на концерна Doosan Infracore и Bobcat.

Наш екип от специалисти стартира участието си по проекта в част електроинсталации, което включва – изграждане на захранващи линии, осветителна и силова инсталации, СКС и пожароизвестяване.