Възложител:  Кроношпан България ЕООД

Проект: Производствено хале CONTI PRESS Кроношпан България, гр. Велико Търново, УПИ-IX-9, кв. 570

Обхват на дейностите: Изпълнение на електро и осветителна инсталация и мълниезащита и заземяване, кабелни шахти и трасета

Година на завършване: 2017г.

За обекта: Мегазаводът Кроношпан България ЕООД се намира в м. Дълга лъка, гр. Велико Търново и е ориентиран в производството и разпространението на  дървени панели. Базата разполага с модерно оборудване, което е съобразено със световните норми за опазване на околната среда,  както и с поточни линии за плочи от дървени влакна, които от своя страна увеличават капацитета на работа, стигайки до 80%.