Възложител: Бон Марин Интернешънъл АД

Проект: Пожароизвестителна система, кораб Enterprice

Участие: Главен изпълнител

Обхват на дейностите: Инсталация и настройка на система за пожароизвестяване

Година на завършване: 2015 г.

AHTS “ENTERPRISE” (IMO:7424774,MMSI:207348000) e специализиран кораб
за обслужване на нефтено-газови полета в морето. Собственост е на „Бон Марин Интернешънъл АД” ,гр.Варна-компания занимаваща се с офшорни дейности.

Нашите професионалисти извършиха подмяна на корабната пожароизвестителна система,с иновативната Siemens Cerberus Rro.

Референции:

“Всичко беше извършено с висок професионализъм. Първоначалните тестови изпитания показаха отлични резултати и надеждна работа”

инж.Красимир Драганов, Изпълнителен Директор на Бон Марин Интернешънъл АД

Reference_Enterprise