Възложител: Бон Марин Интернешънъл АД

Проект: Пожароизвестителна система, кораб Enterprice

Reference_Enterprise

Обхват на дейностите: Инсталация и настройка на система за пожароизвестяване

Година на завършване: 2015 г.

AHTS “ENTERPRISE” (IMO:7424774,MMSI:207348000) e специализиран кораб
за обслужване на нефтено-газови полета в морето. Собственост е на „Бон Марин Интернешънъл АД” ,гр.Варна-компания занимаваща се с офшорни дейности.

Референции

“Всичко беше извършено с висок професионализъм. Първоначалните тестови изпитания показаха отлични резултати и надеждна работа”
инж. Красимир Драганов, изпълнителен директор на Бон Марин Интернешънъл АД