Възложител: ЮСК БУЛ ЕООД

Проект: Логистичен център Божурище с подобекти на ЮСК Бул ЕООД

Обхват на дейностите: Изграждане на слаботокови инсталации, в т.ч видеонаблюдение, контрол на достъп, система за аварийно оповестяване, структурно-кабелна система, сигнално-охранителна система и СОТ инсталация

Година на завършване: 2019г.

За обекта: Логистичната база на JYSK се намира в индустриална зона – Божурище със застроена площ от 90 000 кв.м. Разположението на базата е подходящо за снабдяване на магазините в България, Гърция, Румъния, Словения, Босна и Херцеговина Хърватия и Сърбия. В България реализацията на проект от такъв мащаб се изпълнява  за първи път като характерното за него е, че включва две т.нар. високостелажни автоматизирани складове, транспортен коридор, приемна зона, логистична зона за интернет търговия, както и административна сграда, портал и паркинги.

JUSK