• Пълно работно време
  • Варна

SIS Group

SIS Group е компания с холдингова структура обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Във връзка с разширяване на дейността, търсим Технически ръководител – Строителство

Отговорности и задължения:

• Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект;
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
• Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му работни групи/бригади;
• Контрол на качеството на извършване на СМР;
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.;

Изисквания:

• Образование – Висше строително образование;
• Опит на подобна позиция;
• Опит в изграждането и ръководенето на екип;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически
проекти;
• Активен шофьорски опит – мин. 2 години и възможност за работа в други населени места.

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Възнаграждение съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусна схема, обвързани с постигнатите резултати;
• Гъвкаво работно време.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата професионална автобиография и актуална снимка.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Автобиография: