• Пълно работно време
  • Варна

SIS Group

SIS Group е компания с холдингова структура обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Във връзка с разширяване на дейността, търсим Складов служител, който да бъде отговорен за повереното му складово пространство и извършването на ревизии.

Отговорности:
• Отговаря за повереното складово пространство;
• Участва активно в дейностите по оптимизиране на складовото пространство и наличности;
• Провеждане на периодични и извънредни ревизии;
• Отговаря за навременното снабдяване с материали до обектите на фирмата.

Изисквания:
• Завършено средно образование;
• Технически познания – предимство;
• Компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип;
• Прецизност към работата;
• Отговорност към поставените задачи.
• Активен шофьор.

Компанията предлага:
Възможност за работа в сплотен екип , изграден от професионалисти.

Допълнителни социални придобивки:
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати;
• Възможност за използване на служебен автомобил..

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата професионална автобиография и актуална снимка.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Автобиография: