• Пълно работно време
  • Варна

SIS Group

SIS Group е компания с холдингова структура обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Във връзка с разширяване на дейността, търсим Координатор проекти с немски език, който ще бъде отговорен за администрирането на проектите ни в Германия. Позицията дава много възможности за личностно и професионално развитие.

Отговорности:
• Комуникация с потенциални партньори;
• Разработване и осъществяване на стратегия за доброто уеб / онлайн присъствие и повишаване на осведомеността за продукта на клиентите;
• Предлагане на пълна информация относно възможностите на платформите.
• Координиране реализирането на проекти, съгласно установени процедури и изисквания;
• Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти;
• Поддържане на кореспонденция с участници, партньори, други организации и институции;
• Организиране и следене на дейностите на обекти;
• Обобщаване на информацията за фазите на проекта, задачите, сроковете и ресурсите.

Изисквания:
• Отлично ниво на немски език – писмено и говоримо;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция;
• Умения за работа в екип;
• Отлични комуникативни и презентационни умения.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Възнаграждение съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусна схема, обвързани с постигнатите резултати;

Ако позицията ни представлява интерес за Вас, изпратите автобиографията си с актуална снимка.
Благодарим на всички кандидатствали. Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Автобиография: