Възложител: Технофос ЕАД

Проект: Иновационен център „Технофос“,гр. Девня

Обхват на дейностите: Изграждане и пускане в експлоатация на пожароизвестителна и структурно кабелна система.

Година на завършване: 2016 г.

За обекта:Иновационния център Технофос се намира в гр. Девня на площ 3 540 кв.м. Демо-базата е предназначена за извършване на развойно-иновационна, търговска, складова и административна дейност. Целта на сградата е създаване на технологично помещение за пилотна демонстрационна инсталация, в която да се осъществява безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит и получаване на  фосфорна киселина и  дикалциев фосфат