Възложител: Технофос ЕАД

Проект: Иновационен център „Технофос“,гр. Девня

Обхват на дейностите: Изграждане и пускане в експлоатация на пожароизвестителна и структурно кабелна система.

Година на завършване: 2016 г.

Белгийската компания „Технофос“ започна строежа на световна демо-база в гр. Девня. Компанията влага 7,5 млн. евро в демонстрационния център, в който ще се показва уникалната технология.

Ние взехме участие в мащабния проект в част СКС и пожароизвестяване. Нашите експерти изградиха пожароизвестителната система с иновационните продукти на Bosch.