Възложител: Престиж 96 АД

Проект:  Изграждане на сградни системи и инсталации – Престиж 96 АД, гр. Велико Търново

Обхват на дейностите: Инженеринг и проектиране на BMS, енергиен мениджмънт и слаботокови системи

Година на завършване:  2014г.

Информация:
Престиж 96 АД е сред най-големите производители на хранителни изделия в България. Компанията не само е затвърдила лидерските си позиции в страната, но и активно развива присъствието си на чуждестранните пазари.
Специалистите на SIS Group проектираха и изградиха система за сградна автоматизация (BMS), осигуряваща надеждно управление на всички сградни системи в т.ч. ОВК, електроинсталации, измервателни съоръжения. Слаботоковите системи обхващат цялостна система за сигурност ( видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, системи за сигнализация и озвучаване), аспираторни системи, презентационни и конферентни системи.

Референции:
“Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявена коректност, доказани възможности, много добра материално-техническа база и най-вече на качествено извършената работа.”
Илия Георгиев, Производствен Директор на Престиж 96 АД