Възложител: Престиж 96 АД

Проект:  Изграждане на сградни системи и инсталации – Престиж 96 АД, гр. Велико Търново

Обхват на дейностите: Инженеринг и проектиране на BMS, енергиен мениджмънт и слаботокови системи

Година на завършване:  2013г.

За обекта: Престиж 96 заема лидерски позиции в производството на захарни изделия в България. Базата се намира в м. Дълга лъка, гр. Велико Търново и се простира на площ от 28 400 кв.м. Производствената база разполага с модерни и високо технологични производствени линии и складова система. Контролът на качество се осъществява на няколко специализирани нива чрез лаборатории за изследване на физико-химични и органолептични индикатори. Заводът се отличава и с професионално оборудване за микробиологичен анализ и провеждане на изследвания, проучвания и тестове на нови продукти.

Reference__Prestige_2017_page-0001

Референции

“Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявена коректност, доказани възможности, много добра материално-техническа база и най-вече на качествено извършената работа.”

Илия Георгиев, производствен директор на Престиж 96 АД