Възложител: „Ди Ейч Ел България“ ЕООД

Проект: “Логистична база с административна част и подземен паркинг“, гр. София

Обхват на дейностите: Изграждане на електро и слаботокови инсталации

Период: Август 2017 г. – Април 2018 г.

DHL присъства в над 220 страни и територии по целия свят, което го прави най-международната компания в света. DHL е част от водещата в света Група за пощенски и логистични услуги, Deutsche Post DHL Group, и обхваща подразделенията: DHL Експрес, DHL Пакет, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, Freight и DHL Supply Chain.

Ние се включихме активно в изграждането на Логистичната база с административна част и подземен паркинг и 2 КПП на Летище София. Цялостно изграждане и пускане в експлоатация на електроинсталации, осветителни и силови инсталации, пожароизвестителна система, аварийно оповестителна, контрол на достъп, СОТ и СКС.