Проектиране, изграждане и поддръжка на оптични и комуникационни мрежи

С успешно завършени проекти в големите градове в България ние сме се специализирали в проектирането и изграждането както на градска мрежа, така и на междуселищна такава. Имаме опит в изграждането на базови станции и комуникационни центрове. Екип от високо квалифицирани технически ръководители и експерти се грижат за качественото изграждане на оптичните мрежи в съответствие със световните стандарти и изисквания.