Проектиране, изграждане и поддръжка на иновативни градски мрежи за сигурност и осветление

Необходимостта от правилно изградена и ефективна инфраструктура, както и увеличаващите се изисквания за сигурността на населението, налагат нуждата от постоянно развитие и внедряване на новите технологии в областта на интелигентните системи за видеонаблюдение с аналитични функции и улично осветление. Следвайки тези тенденции ние даваме на нашите клиенти възможността, използвайки продукти на водещи производители, да реализират енергийно ефективни и функционални системи.