Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране

На Ваше разположение екип с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС, предприсъединителни и други донорски програми. Нашите експерти ще ви помогнат в избора на програма и ще ви напътстват в процеса на кандидатстване и управление на проекта.