Финансови, счетоводни и консултантски услуги

Нашата дейност е съобразена с индивидуалността и уникалността на всеки клиент. Ние се стремим да предложим персонални решения и консултации, като подхождаме с внимание към детайлите, спазвайки българското и европейското законодателство. Основни акценти са консултациите по счетоводното третиране на сделки и събития, цялостната организация и водене на счетоводството, оценка на ефективността, организация на вътрешния контрол, изготвянето на финансови анализи и прогнози, оценка на ефективността на бизнеса.