Възложител:  Ем Ди Иммобилиен ЕООД

Проект: Мебелен магазин в УПИ IV-771, кв. 21, по плана на Западна Промишлена Зона, гр. Варна, общ. Варна

Oбхват на дейностите: Изграждане на силнотокови и слаботокови инсталации и пожароизвестителна система  –  осветителни, аварийно-оповестителна система, система за наблюдение, сигнално-охранителна система, структурно-кабелна система, както и изграждане на външни кабелни трасета със средно и високо напрежение и свързване на нов бетонен комплектен трансформаторен пост към изградената мрежа.

Година на завършване: 2018 г.

За обекта: Мебелния магазин се намира в Западна промишлена зона на  гр. Варна и е с площ 23 604 кв. м. Сградата е на два етажа като се състои от мебелен магазин с офисна част, склад, ресторант, технически и битови помещения. Характерното за този обект е, че представя двата мебелни бранда Aiko и Мömax в една сграда. Двете марки притежават отделен магазин, но се обслужват от общ склад, обща зона за товаро-разтоварна дейност и обработка на стоки.