Възложител:  „Ем Ди Иммобилиен“ ЕООД

Проект: Мебелен магазин, гр. Варна

Обхват на дейностите: Изграждане на електрически инсталации и пожароизвестяване

Година на завършване: 2018 г.

Мебелни салони Aiko е българска компания с 18 годишна история и утвърдени позиции в сектора на търговията с мебели.

SIS Group участва чрез цялостно изграждане и пускане в експлоатация на електроинсталации, осветителни и силови инсталации. Пожароизвестяване , аварийно оповестяване , система за видеонаблюдение, СОТ и СКС.