Възложител: АГРОПОЛИХИМ АД

Проект: Ремонт на резервоари за течен тор Т1 и Т2 и изграждане на товарище за течен тор.

Обхват на дейностите: Изграждане на КИП и А инсталация към резервоари за съхранение на течен азотен тор Т1 и Т2.

Година на завършване:  2018г.

За обекта: Заводът на Агрополихим АД заема челните позиции в  производството на азотни, фосфорни и комбинирани торове и разширява своята продуктова номенклатура, като се старае да отговори на нарастващите нужди на иновативните фермери от гледна точка на ефективност и ефикасност. Предприятието разполага с пет оперативни цеха и спомагателни звена, които обслужват основните производствени линии – азотна и фосфорна.

tesy-factory-from-air-1-769x570