АББ е лидер в технологиите за производство на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността.Това дава възможност на клиентите в областта на транспортните услуги и инфраструктурата да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата АББ има свои компании в над 100 страни в света и повече от 140,000 служители.

 През 2014 година ние взехме участие при изграждането на новата производствена база на АББ Авангард в гр.Севлиево. Успешно беше инсталирана и въведена в експлоатация пожарна и оповестителна система.
abb-1