Сис Брокер

Сис Брокер ООД  е с основен предмет на дейност – застрахователно посредничество. Дружеството е лицензиран застрахователен брокер съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор (Удостоверение N: 311-ЗБ / 15.08.2011г.).
Като застрахователен брокер ние се стремим да предоставим винаги най-качествените услуги на нашите клиенти, внимателно селектирайки най-правилните застраховки на водещите лидери на пазара.

В портфолиото от услуги и продукти сме заложили на всички застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании, професионална консултация и коректно обслужване, уведомяване за дължими вноски по разсрочена застрахователна премия, методична помощ при завеждане на щети.
Сис Брокер работи в тясно сътрудничесвото с ЗАД Виктория, Армеец, ЗК Лев Инс, Булстрад и много други. В основата на нашата политика стои удовлетворения клиент, за това ние му представяме възможността сам да избере предпочитания от него застраховател. Ние от наша страна поемаме отговорността да защитаваме интересите на клиентите си в случай на спор по изплащане на застрахователно обезщетение, както и да предоставяме пълна информация за най-изгодните за клиента условия.
Основните услуги, които предлага Сис Брокер могат да бъдат обобщени в следните направления :

♠  Автомобилно застраховане – каска, граждански отговорности, комбинирани застраховки

♠  Имуществено застраховане

♠  Животозастраховане

♠  Застраховане при пътуване в чужбина

♠  Селско-стопански застраховки

♠  Застраховки при злополуки

Sis-Broker4