SIS Group е компания с холдингова структура обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.
Екипът ни се състои от професионално обучени и високо квалифицирани специалисти, за които ежедневните предизвикателства са поредният шанс да докажат своите възможности. Основните ни приоритети са поддържане на коректни отношения с нашите партньори, високо качество на предлаганите решения, възползвайки се от предизвикателствата на пазара. За подобряване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги прилагаме система за корпоративно управление ERP, системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, интегрирани системи по безопасност на труда и опазване на околната среда в съответствие с изискванията, определени от БДС EN ISO 14001:2005 и ВS OHSAS 18001: 2007.
Основните области в които са профилирани нашите компании са:
  • Строителство на сгради и съоръжения
  • Инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на сградни системи и инсталации
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на оптични и комуникационни мрежи
  • Застрахователно посредничество в областта на автомобилното, общото и живото-застраховането
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на иновативни градски системи за сигурност и осветление
  • Комплексни решения в областта на информационните технологии
  • Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране
  • Финансови, счетоводни и консултантски услуги
Sis-build
Sis-Broker
SIS-project
Sis-property