Осъзнавайки, че сигурността е основна потребност на всеки индивид, ние съсредоточихме услията си в сферата на застрахователния мениджмънт, живото и авто-застраховането, имущественото застраховане. Като застрахователен брокер се стремим да предоставим винаги най-качествените услуги на нашите клиенти, внимателно селектирайки най-правилните застраховки на водещите лидери на пазара. В основата на нашата политика стои удовлетворения клиент, за това ние му представяме възможността сам да избере предпочитания от него застраховател.

На Ваше разположение екип с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС, предприсъединителни и други донорски програми. Нашите експерти ще ви помогнат в избора на програма и ще ви напътстват в процеса на кандидатстване и управление на проекта.

Виж още

Нашата дейност е съобразена с индивидуалността и уникалността на всеки клиент. Ние се стремим да предложим персонални решения и консултации, като подхождаме с внимание към детайлите, спазвайки българското и европейското законодателство. Основни акценти  са консултациите по счетоводното третиране на сделки и събития, цялостната организация и водене на счетоводството, оценка на ефективността, организация на вътрешния контрол, изготвянето на финансови анализи и прогнози, оценка на ефективността на бизнеса.

Виж още

Покупката на недвижима собственост е сред най-предпочитаните методи за инвестиране в България. Фокусирайки се върху особеностите на пазара в момента ние предлагаме  възможност за изгодна инвестиция във всички видове недвижими имоти, гарантирайки висока възвръщаемост и сигурност на вложените средства.

Виж още

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.

Виж още

С успешно завършени проекти в големите градове в България ние сме се специализирали в проектирането и изграждането както на градска мрежа, така и на междуселищна такава. Имаме опит в изграждането на базови станции и комуникационни центрове. Екип от високо квалифицирани технически ръководители и експерти се грижат за качественото изграждане на оптичните мрежи в съответствие със световните стандарти и изисквания.

Виж още

Необходимостта от правилно изградена и ефективна инфраструктура, както и увеличаващите се изисквания за сигурността на населението, налагат нуждата от постоянно развитие и внедряване на новите технологии в областта на интелигентните системи за видеонаблюдение с аналитични функции и улично осветление. Следвайки тези тенденции ние даваме на нашите клиенти възможността, използвайки продукти на водещи производители, да реализират енергийно ефективни и функционални системи.

Виж още

Сградните системи и инсталации обхващат широка гама иновативни решения, осигурявайки комфорт и сигурност в интелигентните сгради. В зависимост от желанията на клиента, нашите опитни специалисти предлагат различни „умни“ решения, характеризиращи се с висока ефективност и икономичност. Успешното ни развитие се дължи на разбирането и стремежът ни към задоволяването на нуждите на клиенти и партньори. Ние гарантираме, че всички предлагани от нас продукти и услуги са ефективни и с безкомпромисно качество, което осигурява бърза възвръщаемост на инвестициите в тях.

Виж още

При строителството на сгради и съоръжения, акцентираме на качеството, сигурността и  ефективността. Утвърдили се в бранша инженери, консултират и подпомагат клиентите ни във всеки етап от процеса на строителство. Екипи от опитни специалисти работят с изключителна  прецизност, спазвайки законоустановените мерки за безопасност и качество. Наша основна цел е да гарантираме качеството на сградата през целия период на експлоатация.

Виж още